Kvapková závlaha

Kvapková závlaha - prevádzka a technické údaje

Kvapkové hadice sa vyrábajú z mäkkého polyetylénu v dvoch priemeroch 16 a 20 mm majú nízkotlakové otvory, ktoré sú umiestnené štandardne 33 centimetrovej vzdialenosti. Vyrába sa aj v 30, 22, 50 centimetrovým rozostupom a v závislosti od ich vyhotovenia prepúšťajú 2 l/h alebo 4 l/h vody na perforáciu. Okrem štandardných kvapkových hadíc sa vyrába aj hadica s kompenzáciou tlaku a kvapková hadica podzemná.

Kvapková hadica s kompenzáciou tlaku

Kvapková hadica s kompenzáciou tlaku sú vyrábané so špeciálnym kvapkovačom ktoré dávkujú rovnaké množstvo vody pri každej perforácií, aj keď je vyšší tlak pri začiatku hadice a nižší tlak pri konci kvapkovej hadice. ( napr. dlhá hadica alebo výškové rozdiely v terénu )

Kvapková hadica povrchová

Povrchová kvapková hadica sa umiestňuje na povrch terénu ( na netkanú textíliu ). Hadice udržíme na požadovanej polohe pomocou upevňovacích hrotov. V okrasných záhradách ho väčšinou ukrývame borovicovou kôrou alebo štrkom.

Podzemná kvapková hadica

Podzemné kvapkové hadice sú vyrábané zo špeciálnym kvapkovačom, ktoré sú vybavené materiálom odpudzujúcim korene, takže ani pod zemou sa neupchávajú kvapkovače.

Výhody kvapkovej závlahy

  • Cielené uvoľňovanie vody a presné dávkovanie
  • Nízka strata odparovaním, úspora vody
  • Jednoduché a presné dodávanie vody
  • Vysoká účinnosť, minimálne investície do energie

Použitie

Vyvýšené záhony, kvetinové výsadby, živé ploty a stromy. Zakrytím borovicovou kôrou často dosiahneme vyššiu estetiku a znížime straty odparovaním.

Implementácia do automatickej závlahy

Kvapkové zóny inštalujeme s elektromagnetickým ventilom s nastaviteľným prietokom často aj s redukčným ventilom. Upozorňujeme že na 1 odbočku z hlavnej hadice môžete pripojiť maximálne 150m kvapkovej hadice. ( 1 vývod max 150 m hadice ). Počet sekcií je určený podľa spotreby vody.

H-Garden