Postup pri objednávke realizácie závlahy

 H-Garden logo

 

Postup pri objednávke realizácie automatickej závlahy :

 • pošlite nám e-mail s vašimi kontaktnými údajmi ( meno, adresa, č.mob. ) do textu alebo do predmetu napíšte " Objednávka realizácie závlahy "
 • po spracovaní žiadosti Vám pošleme potvrdzovací e-mail, s voľnými termínmi pre realizáciu závlahy
 • keď nám pošlete vybraný termín, ktorý Vám najviac vyhovuje, obratom Vám pošleme zálohovú faktúru ( 20% z celkovej faktúry )
 • po úhrade faktúry Vám potvrdíme termín realizácie závlahy
 • po dokončení realizácie závlahy ( odovzdaní diela ), podpíšete preberací protokol a odovzdáme faktúru na zvyšnú sumu závlahy.

Postup montážnych prác :

 • vyznačenie miesta pre postrekovače na pozemku podľa projektu
 • montáž čerpacej techniky
 • strojové výkopy pre hadice ( pôdnym ryhovačom - drážka : šírka 12cm / hĺbka 25-30 cm  )
 • ručné výkopy pre postrekovačov ( vysekanie betónov pri obrubníkov )
 • montáž kompletnej ventilovej zostavy ( elektromagnetické ventily )
 • uloženie závlahových hadíc
 • montáž postrekovačov a výškové nastavenie
 • inštalácia riadiacej jednotky, káblových rozvodov a čidla zrážok  
 • tlaková skúška ( stály tlak )
 • montáž trysiek pre postrekovače
 • zásyp a zhutnenie drážok
 • spustenie jednotlivých vetiev a nastavenie uhlov, dostrekov postrekovačov 
 • zaškolenie obsluhy pre ovládanie riadiacej jednotky
 • Odovzdanie diela