Cenová kalkulácia závlahy

H-Garden logo

  Certifikat_designer_irrigation_Hunter

 


  

Projekt / návrh a cenová ponuka závlahových systémov Hunter

Kliknete na odkaz /presmeruje Vás na našu stránku h-garden / pre vyžiadanie cenovej kalkulácie a návrhu závlahy Hunter 

>> ONLINE FORMULÁR ZÁVLAHY HUNTER<<

online_dotaznik_cena_zavlazovania


alebo  

Kliknete na odkaz, stiahnite dotazník a vyplnte, nakreslite Váš trávnik a pošlite nám e-mailom 

STIAHNÚŤ DOTAZNÍK + ŠTVORČEKOVÝ PAPIER PDF alebo WORD

 

PDF dotazník pre cenovú kalkuláciu závlahy       Word dotazník pre cenovú kalkuláciu závlahy

  


 

VZOR výkresu, dotazníka a vypracovaného návrhu závlahy

Vzor výkresu pozemku pre závlahu Hunter

Vzor projekt závlahy Hunter

Vzor dotazník cena závlahy Hunter 


 Základná cenová kalkulácia závlahy = 0 €

Kompletná cenová kalkulácia a návrh závlahy = 50 € 


 

Možnosti objednania cenovej kalkulácie a projektu závlahy Hunter

1. Požiadavka prostredníctvom e-mail dotazníka:

Pošlite nám e-mailom vyplnený dotazník (word alebo pdf) spolu s výkresom o zavlažovanej plochy. Výkres v mierke (jpg, pdf, dwg, dxf) alebo nakreslené na štvorčekový papier dotazníka (1 štvorec na výkrese = 1m v skutočnosti). Podklady pre cenovú kalkuláciu nám pošlite na našu e-mailovú adresu.

Po obdržaní výkresu od vás, pošleme potvrdzovací e-mail o spracovaní vašej žiadosti. Pri výbere "kompletá cenová kalkulácia" pošleme aj zálohovú faktúru 50€, za vypracovanie cenovej kalkulácie a projektu závlahy.

*(50€ za návrh vám vieme odpočítať ak zakúpený tovar/realizácia je vo výške min 1000 €)

>> DOTAZNÍK - word << >> DOTAZNÍK - pdf <<

2. Požiadavka prostredníctvom online formulára:

Na našej stránke www.hgarden.sk nájdete online formulár pre objednanie cenovej kalkulácie závlahy.

Po vyplnení online formulára, nahrajte potrebné podklady: Výkres v mierke (jpg, pdf, dwg, dxf) alebo nakreslené na štvorčekový papier (1 štvorec na výkrese = 1m v skutočnosti) a kliknete na Odoslať. Systém spracuje informácie a vypíše informáciu: "Ďakujeme za požiadavku na vypracovanie cenovej kalkulácie automatickej závlahy".

Po obdržaní výkresu od vás, pošleme potvrdzovací e-mail o spracovaní vašej žiadosti. Pri výbere "kompletá cenová kalkulácia" pošleme aj zálohovú faktúru 50€, za vypracovanie cenovej kalkulácie a projektu závlahy.

*(50€ za návrh vám vieme odpočítať ak zakúpený tovar/realizácia je vo výške min 1000 €)

>> LINK PRE ONLINE FORMULÁR ZÁVLAHY <<

Keď Vám naša cena a projekt vyhovuje, kontaktujte nás a dohodneme si termín realizácie alebo dodanie materiálov.


Certifikát montáž závlahy - H-Garden 

 • Postup pri objednávke realizácie automatickej závlahy :
  • pošlite nám e-mail s vašimi kontaktnými údajmi ( meno, adresa, č.mob. ) do textu alebo do predmetu napíšte " Objednávka realizácie závlahy ".
  • po spracovaní žiadosti Vám pošleme potvrdzovací e-mail, s voľnými termínmi pre predrealizačnú obhliadku a termín pre realizáciu závlahy.
  • keď nám pošlete vybraný termín ktorý Vám najviac vyhovuje, obratom Vám pošleme zálohovú faktúru ( 20% z celkovej faktúry )
  • po úhrade faktúry Vám potvrdíme termín obhliadky a aj realizácie závlahy.
  • po dokončení realizácie závlahy ( odovzdaní diela ), podpíšete preberací protokol a odovzdáme faktúru na zvyšnú sumu závlahy.
 • Postup montážnych prác :
  • vyznačenie miesta pre postrekovače na pozemku podľa projektu
  • montáž čerpacej techniky
  • strojové výkopy pre hadice ( pôdnym ryhovačom - drážka : šírka 12cm / hĺbka 25-30 cm  )
  • ručné výkopy pre postrekovačov ( vysekanie betónov pri obrubníkov )
  • montáž kompletnej ventilovej zostavy ( elektromagnetické ventily )
  • uloženie závlahových hadíc
  • montáž postrekovačov a výškové nastavenie
  • inštalácia riadiacej jednotky, káblových rozvodov a čidla zrážok  
  • tlaková skúška ( stály tlak )
  • montáž trysiek pre postrekovače
  • zásyp a zhutnenie drážok
  • spustenie jednotlivých vetiev a nastavenie uhlov, dostrekov postrekovačov 
  • zaškolenie obsluhy pre ovládanie riadiacej jednotky
  • Odovzdanie diela

 Kontaktujte nás e-mailom